Vanaf 1 mei wordt het beleid ten aanzien van mobiele elektronica en de Inboedelverzekering Optimaal aangepast?

Voortaan geldt bij een gedekte schadegebeurtenis altijd € 150,- per object aan eigen risico. Er wordt niet langer onderscheid gemaakt of het een eerste of een tweede schadegebeurtenis in een kalenderjaar is. Dit maakt het duidelijk voor iedereen! Er wordt in de Inboedel Optimaal voor mobiele elektronica zoals smartphones, tablets en laptops gewerkt met een maximaal verzekerd bedrag van € 500,-. 

Pakketverzekering levert voordeel op

De meeste Nederlanders sluiten een schadeverzekering af op het moment dat ze dat nodig vinden. Omdat alles apart is afgesloten is het resultaat dan vaak een bonte verzameling van losse polisbladen. Dat kan overzichtelijker én voordeliger.

Bereid u voor op brand

In Nederland breekt er ieder jaar brand uit in 100.000 woningen. De impact daarvan op de getroffenen kan enorm zijn en de schade kan in de tonnen lopen. Aandacht voor brandpreventie blijft daarom nodig. Hoe voorkomt u brand? En wat moet u doen als er toch brand ontstaat?