Disclaimer

Disclaimer voor www.arnoldvanhooft.nl

Arnold van Hooft Hypotheken en Verzekeringen B.V. (Kamer van Koophandel: 11026265), hierna te noemen Arnold van Hooft | Bankzaken | Hypotheken | Verzekeringen, verleent u hierbij toegang tot www.arnoldvanhooft.nl (‘de Website’) publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Arnold van Hooft | Bankzaken | Hypotheken | Verzekeringen behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op ‘de Website’ is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid
Arnold van Hooft | Bankzaken | Hypotheken | Verzekeringen spant zich in om de inhoud van ‘de Website’ zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op ‘de Website’ aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Arnold van Hooft | Bankzaken | Hypotheken | Verzekeringen.

In het bijzonder zijn alle prijzen op ‘de Website’ onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op ‘de Website’ opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Arnold van Hooft | Bankzaken | Hypotheken | Verzekeringen nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Arnold van Hooft | Bankzaken | Hypotheken | Verzekeringen.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Arnold van Hooft | Bankzaken | Hypotheken | Verzekeringen, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van ‘de Website’ op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.