Veilig en goed verzekerd op kamers

De introductieweken voor eerstejaars studenten staan weer voor de deur. Als uw kind gaat studeren, verlaat hij misschien de ouderlijke woning. Hoe kan hij zich het best verzekeren als hij op kamers woont?
Nieuwe mensen ontmoeten, beginnen met een interessante studie, je eigen huishoudentje draaien en alle facetten van het studentenleven ontdekken. Uw kind heeft wel iets anders aan zijn hoofd dan veilig wonen en verzekeringen. Goede reden voor u om het toch even onder zijn aandacht te brengen. Want de studentenwoning is vaak brand- en inbraakgevoelig.

Brandveilige studentenwoning
Vorig jaar bleek uit onderzoek van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport dat slechts 10 procent van alle studentenhuizen voldoet aan brandveiligheidseisen. Zowel de bewoners als de verhuurders geven zich te weinig rekenschap van de risico’s. Hoe kan de brandveiligheid omhoog?

  • Hang rookmelders op.
  • Plaats een of meer blustoestellen.
  • Controleer of elektrische apparatuur veilig is aangesloten.
  • Maak als bewoners samen een vluchtplan
  • Zorg ervoor dat de vluchtwegen altijd vrij zijn.

Voorkom inbraak en diefstal
Uit een steekproef in Groningen en Leiden is gebleken dat studentenhuizen populair zijn bij inbrekers. Kamerdeuren zijn vaak niet op slot, ramen blijven open staan ook als de bewoner niet thuis is en een vreemde in huis wordt aangezien voor bezoek van een huisgenoot. Die nonchalante bewoning maakt het inbrekers gemakkelijk. Bovendien zijn in een studentenhuis vaak meerdere laptops te halen: een aantrekkelijke buit voor één inbraak. Inbrekers komen het studentenhuis binnen door met een klein stuk dun plastic het slot van de voordeur terugdrukken, het zogenaamde flipperen. Een stalen strip aan de buitenzijde van de voordeur is daar een probaat middel tegen. Hengelen is een andere beproefde inbraakmethode. Er wordt dan met een stuk ijzer gehengeld naar de deurklink of deurgrendel. Draai daarom de deur altijd op slot, dan werkt hengelen niet. Verder is het raadzaam ramen te sluiten en de kamerdeur op slot te doen als je het huis verlaat.

Spullen binnen- en buitenshuis verzekeren
Een inboedelverzekering is een uitkomst bij brandschade of diefstal. Echter, slechts 46 procent van de studenten die op kamers woont heeft er een afgesloten. Terwijl zij zich wel zorgen maken over hun spullen, met name over hun laptop en hun mobiele telefoon. Een inboedelverzekering met een dekking voor schade of diefstal buitenshuis is dan een goede oplossing.

Laat uw studerende kind contact opnemen met ons kantoor voor een goede inboedelverzekering. De premie voor een studentkamer is vaak heel betaalbaar.

Leave a Comment