RegioBank meest maatschappelijke bedrijf van Nederland

De Volksbank, waarvan RegioBank een onderdeel is, is het meest maatschappelijke bedrijf van Nederland. De Volksbank staat op de eerste plaats in de Management Scope Corporate Impact Index. Deze lijst rangschikt de 100 grootste Nederlandse bedrijven aan de hand van hun meerwaarde voor de maatschappij. De totaalscore wordt berekend op basis van vijf pijlers: goed en transparant bestuur, de relatie met de buitenwereld, financiële gezondheid, duurzaamheid en werkgeverschap. U kunt hier het rapport lezen.

RegioBank enorm trots

Vanzelfsprekend zijn we bij RegioBank enorm trots op het behalen van de nummer 1 positie van de Volksbank. Het is een bevestiging dat we met onze gezamenlijke maatschappelijke missie bankieren met de menselijke maat de juiste koers varen en het is geweldig dat onze inspanningen ook gezien worden. Dit is mede te danken aan de bijdrage die de merken – ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS – samen leveren aan de thema’s duurzaamheid, wonen voor iedereen, leefbaarheid in de buurt en de financiële weerbaarheid in Nederland. Wij dragen daar met RegioBank vol overtuiging ons steentje aan bij. In dit interview met Maurice Oostendorp, directievoorzitter van de Volksbank, kunt u meer lezen over hoe wij de traditionele manier van bankieren op de schop nemen.

Arnold van Hooft is een zelfstandig agentschap van RegioBank.