Miljoenennota: Gezinnen met kinderen beter af

De bezuinigingen in de afgelopen jaren hebben veel gezinnen getroffen. Zij zagen hun koopkracht dalen en moesten veel meer gaan betalen voor kinderopvang. Dat tij keert in 2016.

De koopkracht van gezinnen verbetert in 2016. Het Nibud ziet vooral bij gezinnen waarvan beide ouders werken, flinke koopkrachtstijgingen. Zij gaan er al snel 3 tot 4% (50 tot 100 euro per maand) op vooruit. Ze profiteren onder andere van een verhoging van de inkomensafhankelijke combinatiekorting en het kindgebonden budget. Gezinnen in de bijstand profiteren amper van het economisch herstel.

Kinderopvang
Het kabinet wil dat mensen werk en privé beter kunnen combineren en heeft daarom 290 miljoen extra gereserveerd voor kinderopvang. Dat leidt ertoe dat voor alle werkende ouders de kinderopvangtoeslag vanaf 1 januari 2016 omhoog gaat. Zij ontvangen voor elk kind dat naar de opvang gaat meer kinderopvangtoeslag. Stel, uw gezinsinkomen is € 50.000 en u heeft twee kinderen die drie dagen naar de opvang gaan. Dan bent u volgend jaar ruim € 100 euro per maand voordeliger uit.

Opvang peuters
Gemeenten krijgen 60 miljoen erbij voor kinderopvang van peuters. Ook peuters van ouders die geen werk hebben, moeten op die manier twee ochtenden in de week door kunnen brengen op de kinderopvang. Dit voorschoolse aanbod moet zorgen voor een gelijkere startpositie op de basisschool en het tegengaan van segregatie.

Het kraamverlof voor partners wordt uitgebreid van twee naar vijf dagen.