Miljoenennota: Zorgpremies en toeslag omhoog

De grote veranderingen in de zorg hebben vorig jaar plaatsgehad met het overhevelen van taken naar de gemeente. Dit jaar zijn de maatregelen een stuk minder ingrijpend. De premies en het eigen risico gaan omhoog zoals al verwacht werd.

Premie basisverzekering
Het ministerie van Volksgezondheid (VWS) berekent ieder jaar hoe hoog de premie wordt die u gaat betalen voor uw basisverzekering (de nominale premie). Voor dit jaar is officieel een stijging voorzien van € 7,- per maand. Hoeveel u echt gaat betalen bepaalt uw zorgverzekeraar echter zelf. Omdat zorgverzekeraars verplicht zijn een grotere reserve aan te houden, verwachten sommige deskundigen dat de premiestijging hoger uitvalt. U krijgt bericht van uw zorgverzekeraar voor 19 november. Dan moeten zij hun premies (ook van de aanvullende pakketten) bekendgemaakt hebben.

Eigen risico
Het verplichte eigen risico stijgt van € 375,- naar € 385,- per jaar.

Zorgtoeslag
De maximum zorgtoeslag stijgt van € 78,- per maand naar € 84,- per maand.

Inhoud basispakket
De vergoedingen vanuit het basispakket blijven grotendeels hetzelfde. Een bezoek aan de huisarts en kraamzorg blijft onderdeel van de basisverzekering. Hieraan wordt de sportarts toegevoegd en de eigen bijdrage voor gehoortoestellen voor kinderen onder de 18 jaar wordt afgeschaft.

Andere zorggerelateerde onderwerpen
Verpleeghuizen ontvangen jaarlijks € 280 miljoen extra, waarvan € 180 miljoen om de zorg beter te maken en € 100 miljoen voor extra scholing en opleiding van bestaande en nieuwe werknemers. Voor nieuwe dagactiviteiten voor ouderen in verpleeghuizen wordt 80 miljoen euro uitgetrokken. Dat is omgerekend € 1000,- per oudere per jaar.

Er wordt € 20 miljoen vrijgemaakt om mensen te compenseren voor de problemen met de hervorming van de persoonsgebonden budgetten (pgb).

Het vaderschapsverlof wordt verlengd van twee naar vijf dagen.