Miljoenennota: Ouderen profiteren het minst

Ouderen zijn de afgelopen jaren zwaar getroffen door de kabinetsmaatregelen. Hun koopkracht daalde, de zorgkosten stegen en de pensioenen stonden onder druk. Ook dit jaar lijken zij het minst te profiteren van de plannen.
Koopkracht hersteld
Ouderen profiteren een stuk minder van het economisch herstel. In de oorspronkelijke plannen voor volgend jaar bleken zij er zelfs 1,3% op achteruit te gaan in koopkracht. Het kabinet heeft daarom maatregelen getroffen om de koopkracht van ouderen te herstellen.

  • De bezuiniging op de huurtoeslag wordt uitgesteld.
  • De zorgtoeslag valt volgend jaar iets hoger uit.
  • De ouderenkorting wordt eenmalig verhoogd.
  • Het kindgebonden budget valt hoger uit.

Zorg duurder voor ouderen
Voor iedereen geldt dat de premie van de basisverzekering omhoog gaat en dat het eigen risico stijgt met € 10,- tot € 385,-. Maar AOW-gerechtigden krijgen met fiscale maatregelen te maken die de zorg voor hen misschien nog duurder maakt.

  1. AOW-gerechtigden kunnen tot en met 2015 recht hebben op een extra verhoging van het heffingsvrij vermogen. Dit wordt ook wel de ouderentoeslag genoemd. Die ouderentoeslag vervalt vanaf 2016 omdat het kabinet de belastingvrijstelling voor inkomen uit vermogen voor iedereen gelijk wil trekken. Ouderen met vermogen worden voortaan dus hetzelfde behandeld als andere burgers met vermogen. Sommigen komen daardoor minder of niet meer in aanmerking voor de zorgtoeslag die zij in 2015 nog wel ontvingen.
  2. De inkomensafhankelijke bijdrage voor mensen zonder werkgever gaat omhoog. Op dit moment bedraagt deze 4,85%, in 2016 is dat 5,50%. Dat betekent dat ouderen meer gaan betalen voor zorg omdat de uitkeringsinstantie en het pensioenfonds meer op de uitkering inhouden.