Miljoenennota: Voortzetting woningmarktbeleid

Geen opzienbarende nieuwe maatregelen voor de woningmarkt in 2016, maar een voortzetting van het beleid dat in 2012 is ingezet. Om welke maatregelen gaat het?

Maximale hypotheek
Mocht in 2015 een nieuwe hypotheek nog 103% van de waarde van de woning bedragen, in 2016 wordt dat maximaal 102%. Dat betekent dat starters op de woningmarkt meer eigen geld moeten inbrengen, omdat de kosten voor de aanschaf van de woning niet helemaal in de hypotheek meegenomen kunnen worden. Het percentage daalt verder met 1% per jaar tot 100% in 2018.

Maximale hypotheekrenteaftrek
De maximale hypotheekrenteaftrek daalt in 2016 van 51,0% naar 50,5%. Het uiteindelijke maximale aftrekpercentage daalt met 0,5% per jaar en moet uiteindelijk uitkomen op 38% in 2041.

Eigenwoningforfait
Het eigenwoningforfait gaat voor woningen met een WOZ-waarde boven €1.050.000 van 2,05% naar 2,35%. Voor woningen met een lagere WOZ-waarde blijft het percentage gelijk. Door de ontwikkelingen op de huizenmarkt is de woningwaarde in Nederland weer aan het stijgen. Dat betekent dat ook uw WOZ-waarde weer omhoog kan gaan. In dat geval gaat ook uw eigenwoningforfait omhoog.

NHG-grens
De NHG-grens daalt per 1 juli 2016 naar € 225.000,-. U komt dan alleen in aanmerking voor NHG als de aanschaf van een woning u niet meer kost dan€ 225.000,-. Het gaat om de totale kosten: de koopsom plus bijkomende kosten zoals notariskosten, advieskosten en overdrachtsbelasting. NHG rekent voor die bijkomende kosten altijd 6% van de koopsom, ook voor een nieuwbouwwoning.

Verruimde schenkingsvrijstelling per 2017
Vanaf 1 januari 2017 wordt de schenkingsvrijstelling verruimd naar 100.000 euro. Die verruiming geldt niet alleen voor een schenking van ouders aan kinderen. Iedereen mag iedereen 100.000 euro belastingvrij schenken. Er zijn een paar voorwaarden. Het geld moet door de ontvanger aantoonbaar in een eigen woning worden gestoken: extra aflossing aan de bank, aanschaf van een woning, het verbeteren van een woning of klushuis, of het betalen van de restschuld op een woning. De vrijstelling mag niet al in 2014 een keer benut zijn. En de ontvanger mag niet ouder zijn dan 40 jaar.