Inzicht in de vaste lasten rondom uw koopwoning

Heeft u een koopwoning op het oog? Het is belangrijk om goed voor ogen te hebben met welke kosten u rekening moet houden. Wij zetten er enkele voor u op een rij.

Hypotheekrente

De meest bekende kostenpost is de rente op uw hypotheek. Wat u precies aan rente betaalt, is afhankelijk van meerdere factoren. Eén daarvan is de periode waarbinnen u zekerheid heeft over uw rentelasten, ofwel de rentevaste periode.

Aflossing hypotheek

Heeft u in of ná 2013 een nieuwe hypotheek afgesloten die geen voorzetting is van een oude woningschuld, dan moet u deze verplicht direct aflossen op uw hypotheek om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek. Door dit voordeel van de renteaftrek kiezen verreweg de meeste huizenkopers voor een hypotheek waarbij direct afgelost moet worden. De hypotheekvorm die het meest gekozen wordt, is de annuïteitenhypotheek. Bij deze hypotheekvorm betaalt u, wanneer u kiest voor een vaste hypotheekrente, elke maand hetzelfde bedrag voor uw hypotheek. Dit maandbedrag is bedoeld voor zowel de te betalen hypotheekrente als aflossing. In het begin betaalt u meer rente dan aflossing. Naarmate u meer heeft afgelost worden uw rentelasten lager en stijgt het bedrag bestemd voor aflossing.

Belastingen en heffingen

Heeft u een koopwoning, dan betaalt u verplicht meerdere belastingen: onroerendzaakbelasting (OZB), riool-, afvalstoffen-, en reinigingsheffing, en in bepaalde gevallen waterschapsbelasting. Volgens de Vereniging Eigen Huis kost dit de huizenbezitter in 2016 gemiddeld zo’n 726 euro. Het precieze bedrag is afhankelijk van de gemeente waarin u woont.

Als huiseigenaar betaalt u daarnaast eigenwoningforfait. Dit is een zogenaamde fiscale bijtelling, waarmee u betaalt voor ‘woongenot’. De hoogte van het eigenwoningforfait bedrag kan jaarlijks wijzigen. Voor de meeste Nederlandse huizen geldt in 2016 een bedrag van 0,75% van de WOZ-waarde.

Welk percentage voor u geldt kunt u terugvinden op de website van de Belastingdienst. De WOZ-waarde vindt u terug in de jaarlijkse WOZ-beschikking die u van uw Gemeente ontvangt.

Onderhoud

Wat een huis kost aan onderhoud, is afhankelijk van de ouderdom van dit huis en de mate waarin eventuele eerdere eigenaren al hebben geïnvesteerd in onderhoud. Wij geven u een globale indruk. In uw situatie of bij uw huis kan het onderstaande minder of zelfs helemaal niet van toepassing zijn.

  • Uit onderzoek blijkt dat de gemiddelde onderhoudskosten € 300 per maand bedragen.
  • Bij een nieuwbouwwoning is meestal de eerste 5 jaar nagenoeg geen onderhoud nodig.
  • Vaak geldt: hoe ouder én / of hoe groter de woning, hoe hoger de onderhoudskosten.

Verzekeringen

Bij een eigen woonhuis hoort uiteraard een woonhuisverzekering. Ook wel de opstalverzekering genoemd. Hiermee verzekert u zich onder voorwaarden tegen schade aan uw huis. Bijvoorbeeld schade door storm, lekkage, brand en inbraak. Bij een hypotheek is een woonhuisverzekering altijd verplicht.

In sommige gevallen is ook de overlijdensrisicoverzekering verplicht. Deze verzekering keert onder voorwaarden een geldbedrag uit, meestal aan de partner, bij overlijden van één van de verzekerden.

Andere verzekeringen die een rol (kunnen) spelen rondom uw huis zijn:

  • De inboedelverzekering.
  • De woonlastenverzekering (verzekert de financiële gevolgen van o.a. werkloosheid en arbeidsongeschiktheid).
  • De aansprakelijkheidsverzekering.
  • De rechtsbijstandverzekering (module Wonen).

Erfpacht

Bij erfpacht bent u de eigenaar van een woning, maar niet van de grond waarop die woning staat. U ‘pacht’ het ‘erf’ waarop uw huis staat. U betaalt een vergoeding voor het gebruik van de grond. Deze vergoeding wordt de ‘canon’ genoemd. Let op: deze vergoeding kan hoger worden wanneer de erfpacht wordt verlengd. In sommige gevallen is het mogelijk de erfpacht af te kopen.

Let op, door erpacht kan het afsluiten van een hypotheek lastiger zijn. Dit omdat de bank meer risico loopt wanneer u niet zelf de eigenaar van de grond bent.

Servicekosten / bijdrage aan VVE

Koopt u een appartement dan dient u, in vrijwel alle gevallen, een bedrag te betalen aan de Vereniging van Eigenaren (VVE). Deze bijdrage is meestal bestemd voor de woonhuisverzekering en voor onderhoud aan het pand waarin u woont. Met ‘pand’ wordt in dit geval bedoeld: het gebouw waar uw appartement onderdeel van uitmaakt.