Eigenwoningforfait; wat is het en hoe bereken je het?

Voor het bezitten van een eigen woning betaalt u elk jaar belasting. Dit komt omdat het woongenot wordt gezien als inkomen in natura. Daar betaalt u belasting over en dat ziet u op uw aangifte inkomstenbelasting terug als eigenwoningforfait. Wat is het precies en hoe kunt u uw eigenwoningforfait berekenen?

Voor het bezit van een eigen woning wordt in box 1 een bedrag bij uw inkomen opgeteld, dat is het eigenwoningforfait. Dit geldt niet voor een vakantiewoning, deze valt in box 3. De hoogte van het eigenwoningforfait hangt af van de WOZ-waarde. Uw gemeente bepaalt jaarlijks deze waarde van uw huis.

WOZ-waarde en bezwaar

De gemeente stuurt de WOZ-waarde elk jaar per brief, met als peildatum 1 januari van het vorige jaar. Doet u de belastingaangifte over 2016, dan gebruikt u de WOZ-beschikking met de peildatum 1 januari 2015.

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde van uw huis? Bezwaar aantekenen kan bij uw gemeente. Hierbij geldt dat u het bezwaar uiterlijk zes weken na de dagtekening van de WOZ-brief kunt indienen. Haalt u deze termijn niet, dan kunt u een voorlopig bezwaar indienen en vragen om uitstel. Handig als u bijvoorbeeld informatie mee wilt sturen ter onderbouwing van het bezwaar.

Uw eigenwoningforfait berekenen

De Belastingdienst kent voor de berekening van het eigenwoningforfait verschillende tarieven, afhankelijk van de waarde van het huis. De meeste huizenbezitters krijgen te maken met 0,75 %. Dit geldt voor alle huizen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.060.000 (2017). Dit percentage van uw WOZ-waarde dient u op te tellen bij uw inkomen.

Rekenvoorbeeld

Stel, uw huis heeft een WOZ-waarde van € 225.000. Voor deze woningwaarde is het percentage: 0,75%. De berekening van uw eigenwoningforfait is: € 225.000 x 0,0075 = € 1.687,50. Dit bedrag telt u op bij uw inkomen in box 1.

Belastingvoordeel versus eigenwoningforfait

Het eigenwoningforfait verhoogt dus uw belastbaar inkomen. Maar u mag als woningbezitter onder voorwaarden ook bepaalde kosten aftrekken van uw inkomen en dit inkomen verlagen. Zoals de hypotheekrente, erfpachtbetalingen en de financieringskosten voor de aankoop van een eigen woning. In de meeste gevallen zal deze aftrek hoger zijn dan het eigenwoningforfait.

Is uw eigenwoningforfait hoger dan de aftrekposten? Dan wordt uw aftrek gelijk aan het verschil tussen het eigenwoningforfait en de aftrekbare kosten. U heeft dan geen belastingvoordeel meer, maar ook geen extra bijtelling op uw inkomen.

Het eigenwoningforfait is verplicht voor iedereen met een eigen koopwoning. Uw adviseur helpt u graag verder met vragen over uw eigen woning.