Eerste woning kopen met starterslening

Wie gespaard heeft, kan het spaargeld gebruiken voor het deels financieren van de woning. De gemiddelde starter heeft echter nog geen goed gevulde spaarpot. Is het inkomen te laag om de benodigde hypotheek af te sluiten, dan kan een starterslening van de gemeente uitkomst bieden. Hoe werkt deze precies en wat zijn de voordelen?

De starterslening wordt in de praktijk uitgevoerd door stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). De stichting is echter niet degene die bepaalt of een aanvraag voor een starterslening voldoet aan de vereisten. Die verantwoordelijkheid ligt bij de gemeenten.

Koophuis mogelijk maken

De starterslening is niet in het leven geroepen om zo maar alle woonwensen mogelijk te maken. Starters kunnen er onder voorwaarden een beroep op doen als de reguliere hypotheekmogelijkheden niet volstaan. Het gaat om de overbrugging van het verschil tussen de aankoopkosten van de woning en het bedrag dat starters maximaal mogen lenen bij de bank volgens de NHG-normen. Zonder goedkeuring zouden dit soort leningen niet kunnen voldoen aan de voorwaarden voor renteaftrek zoals die vanaf 1 januari 2013 gelden.De starterslening heeft een rentevaste periode van 15 jaar en heeft een looptijd van 30 jaar. Bij de starterslening geldt dat de eerste 3 jaar geen rente of aflossing betaald hoeft te worden. Hierdoor gelden in de beginperiode lagere maandlasten, wat in deze fase financiële ruimte biedt. De lening is hiermee een tegemoetkoming voor starters op de woningmarkt. Niet iedere gemeente biedt overigens een starterslening aan. Ook is niet zeker of de regeling in de toekomst blijft bestaan. Op de website van SVn kan eenvoudig worden gecheckt of de gemeente waar u zich wilt vestigen deelneemt.

Kosten starterslening

De starterslening sluit u af als een tweede hypotheek, bovenop de reguliere hypotheek. Beide leningen mogen samen niet meer bedragen dan 102% van de marktwaarde van de woning. SVn rekent hierbij € 750 aan afsluitkosten, ongeacht de hoogte van de lening. Dit is exclusief eventuele kosten van uw eigen adviseur. Verder geldt 1 procent aan kosten over de hoogte van de tweede hypotheek. Het laatste komt omdat het een lening betreft met Nationale Hypotheek Garantie. Daarnaast gelden notariskosten, die voor een hypotheekakte starterslening circa € 520 bedragen. De totale financiering bestaat uit een normale (eerste) hypotheek en de Starterslening.

Voorwaarden

De exacte voorwaarden verschillen per gemeente. Er zijn wel enkele universele voorwaarden te noemen. Zo dient het inkomen voldoende te zijn om de aanvullende lasten te kunnen dragen. Ook dient de rente minimaal tien jaar vast te staan. De hypotheekrente is tijdens de hele looptijd fiscaal aftrekbaar.

Aanvraag in de praktijk

De eerste stap bij de aanvraag van een starterslening is aanmelding bij de gemeente. De gemeente geeft vervolgens aan of u aan de voorwaarden voldoet. Als dit zo is, ontvangt u aanvraagdocumenten die u naar SVn kunt sturen. Deze stichting beoordeelt de financiële haalbaarheid. Als dat plaatje past, ontvangt u van SVn een hypotheekofferte en kan de aanvullende hypotheek verder in gang gezet worden.

Hertoets

Pas na de eerste drie jaar gaat u bij de starterlening rente en aflossing betalen. Het is mogelijk om voor die tijd tegen betaling een herkeuring aan te vragen. De maandlast van uw lening wordt dan opnieuw beoordeeld op basis van het inkomen van uw totale huishouden en de NHG-normen die dan gelden. Blijkt dan dat uw inkomen onvoldoende is om de volledige maandlast te betalen, dan wordt er gekeken wat u wel kunt dragen.

Bent u starter op de woningmarkt en benieuwd naar de hypotheekmogelijkheden? Uw adviseur van Arnold van Hooft Hypotheken en Verzekeringen helpt u graag op weg met de eerste stappen naar uw eigen huis.