Een verbouwing financieren: dit zijn de opties

U wilt uw huis verbouwen. Een dakkapel, aanbouw, nieuwe keuken, vloerisolatie of wellicht dubbel glas. Hoe dan ook: een opwaardering voor uw woning. Voor een verbouwing heeft u financiering nodig. Maar wat zijn de opties? We tonen u enkele mogelijkheden.

Spaargeld

Een wellicht voor de hand liggende optie is om spaargeld te gebruiken voor uw verbouwing. Voordeel daarbij is dat u geen geld hoeft te lenen. Geld lenen kost doorgaans meer dan het mislopen van spaarrente. Hoe zit dat? Laten we eerst eens kijken naar wat u misloopt doordat u uw geld niet spaart. Daarvoor maken we een overzicht van de gemiddelde spaarrentes over de afgelopen jaren, afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De gemiddelde spaar- en depositorente van de afgelopen 10 jaar bedraagt 1,6% Door uw geld niet op een spaar- of depositorekeningrekening te zetten loopt u dus, volgens de statistieken, gemiddeld 1,6% per jaar mis. De actuele rente op de meeste spaarrekeningen is zelfs lager dan één procent. Het mislopen van deze spaarrente kost daardoor in de meeste gevallen minder dan het betalen van hypotheekrente. Wanneer u een verbouwing met spaargeld financiert, betaalt u bovendien mogelijk minder vermogensrendementsheffing. Lees hier meer over op de website van de Belastingdienst.

Tweede hypotheek

Heeft u al een hypotheek, dan kunt u wellicht een tweede hypotheek afsluiten. Of dat mogelijk is hangt onder andere af van de waarde van uw huis en de hoogte van uw eerste plús tweede hypotheek. Is de som van beide hypotheken relatief hoog in relatie tot de waarde van uw huis, dan betaalt u verhoudingsgewijs een hogere hypotheekrente. Ook kan het zijn dat een tweede hypotheek überhaupt niet mogelijk is, omdat de maximale leensom te hoog wordt. Veel hypotheekverstrekkers zijn overigens bereid om een eventuele waardestijging in verband met de verbouwing al op te tellen bij de waarde van uw huis. Die waardestijging blijkt in dat geval uit een taxatierapport. Los van de kosten voor het opstellen van een taxatierapport, dient u ook rekening te houden met advies- en notariskosten.

Hogere hypothecaire inschrijving

Wanneer u een nieuwe hypotheek afsluit, dan kunt u in veel gevallen kiezen voor een hogere hypotheekinschrijving. Mits wederom de waarde van uw huis voldoende is voor zo’n verhoogde inschrijving. Naast de woningwaarde bepaalt ook de inkomenssituatie op het moment van de inschrijving de financiële haalbaarheid. Een verhoogde hypotheekinschrijving is als het ware een buffer die u in kunt zetten, mits uw financiële situatie daarvoor aantoonbaar toereikend is op het moment van gebruik. U gaat pas rente over het geld uit die buffer betalen als u het geld daadwerkelijk gaat gebruiken. Een voordeel van een verhoogde inschrijving is dat u niet opnieuw naar de notaris hoeft. Bij een tweede hypotheek is dat wel het geval.

Persoonlijke lening

Een persoonlijke lening afsluiten voor het financieren voor een verbouwing is een alternatieve optie. De rente voor een persoonlijke lening of een persoonlijk krediet is gemiddeld hoger dan bij een hypothecaire lening. De belangrijkste reden hiervoor is dat de bank, anders dan bij een hypotheek, geen onderpand krijgt. De bank loopt daardoor meer risico. Daarom vraagt de bank meestal een hogere rente.

Tegenover hogere rentelasten staat het kostenvoordeel dat u niet naar de notaris hoeft, wat bij bijvoorbeeld een tweede hypotheek wel het geval is. Ook is de looptijd van een persoonlijke lening doorgaans korter dan bij een hypotheek, waardoor u minder lang rente betaalt.

Energiebespaarlening

Heeft uw verbouwing tot doel om uw huis energiezuiniger te maken, dan is de Energiebespaarlening wellicht een optie. Met dit initiatief van de Stichting Nationaal Energiebespaarfonds kunt u een lening ontvangen tegen een relatief lage rente. Deze lening mag u bovendien boetevrij tussentijds aflossen. Uiteraard moet u wél voldoen aan de voorwaarden van de Energiebespaarlening.

Voor het financieren van een verbouwing heeft u meerdere opties. Welke optie voor u het beste uitpakt, is afhankelijk zijn van uw huis, inkomen, vermogen en andere persoonlijke factoren. Uw adviseur van Arnold van Hooft Hypotheken en Verzekeringen kan u meer vertellen over de mogelijkheden die in uw geval een rol spelen.