Zo helpt u uw kind aan een koopwoning

Wilt u een kind of iemand anders op weg helpen met het kopen van een huis? U kunt vanaf dit jaar weer tot € 100.000 belastingvrij schenken; bijna een verdubbeling van het bedrag dat u vorig jaar weg mocht geven. De ontvanger is wel verplicht om het bedrag te besteden aan de aankoop of verbetering van het huis, of aflossing van de hypotheek.

In 2013 en 2014 was het ook mogelijk om belastingvrij tot € 100.000 te schenken voor een huis. Naar schatting 10% van de verkochte huizen kwam tot stand met een schenking. Per 1 januari 2015 werd het belastingvrije bedrag dat u mocht schenken weer verlaagd.

Hoe zit het precies?

Vanaf 2017 is het maximale bedrag dat u belastingvrij mag schenken voor de eigen woning permanent verhoogd tot € 100.000. De relatie tussen de gever en ontvanger is niet van belang. Dat hoeft dus niet van ouder op kind te zijn, de belastingvrije schenking mag ook van een oom of tante komen of van een vriend. De ontvangende partij moet wel tussen de 18 en 40 jaar oud te zijn. U kunt de eenmalige schenking ook spreiden. Dit moet in een periode van maximaal drie aaneengesloten jaren. Ook hierbij geldt dat de ontvanger in het laatste jaar jonger is dan 40.

Hier moet uw schenking aan voldoen

Normaal gesproken betaalt de ontvanger schenkbelasting als de schenking boven een vrijstelling uitkomt. In dit geval is de schenking voor de eigen woning tot een bedrag van € 100.00 onder voorwaarden vrijgesteld van schenkbelasting. Dit geeft u aan in de aangifte schenkbelasting. Naast de eerder genoemde leeftijdsnorm gelden meer eisen. De ontvanger maakte nog geen gebruik van de verhoogde belastingvrije schenking voor een eigen woning. Als dat wel zo was, dan wordt dat bedrag in mindering gebracht op de maximale € 100.000. Nog een vereiste is dat het ontvangen geld voor één van de volgende doelen gebruikt wordt:

Aankoop, verbetering of onderhoud van de eigen woning
Aflossing van de hypotheekschuld
Aflossing van de restschuld van een eerder verkocht huis
Afkoop van erfpacht, opstal of beklemming
Al eerder geschonken? Er is een overgangsregeling

De term zegt het al, het gaat om een eenmalige schenking. Er zijn echter uitzonderingen op het eenmalige karakter. In de relatie ouder – kind was het eerder mogelijk onder voorwaarden een beroep te doen op een verhoogde vrijstelling schenkbelasting. Soms zijn er mogelijkheden om deze eerder gedane schenking onder toepassing van de verhoogde vrijstelling schenkbelasting per 1 januari 2017 aan te vullen.

Wanneer u vóór 2010 of in 2015 of in 2016 gebruik maakte van de verhoogde vrijstelling, kan deze onder voorwaarden worden aangevuld, een zogenaamde inhaalschenking. Voor schenkingen gedaan in 2015 of 2016 is het slechts mogelijk om deze in 2017 of 2018 aan te vullen. Laat u verder goed informeren over bedragen en nadere voorwaarden.

Wilt u uw kind of een andere bekende financieel ondersteunen bij de aankoop van een huis? Laat u dan goed informeren. Zo weet u wat in uw specifieke situatie de mogelijkheden en fiscale gevolgen zijn. Uw adviseur van Arnold van Hooft Hypotheken en Verzekeringen brengt deze graag samen met u in kaart.