Vakantie! Wat verzeker je wel en niet?

Op vakantie kunnen zich ongemakken voordoen die je niet verwacht. Dit kan je onverhoopt geldgaan kosten. Bepaal daarom voor je vertrekt wat jouw risico’s zijn, of je daarvoor bent verzekerd enof je niet dubbel bent verzekerd!

Risico 1: Ziekte of ongelukken 

Tijdens de vakantie kan je medische hulp nodig hebben. Via de basiszorgverzekering ben je inhet buitenland net zo verzekerd als in Nederland en gelden de Nederlandse voorwaarden entarieven. Dat wil zeggen: de verzekering vergoedt de zorgkosten tot het maximale tarief dat inNederland geldt. Geen verrassingen en duurdere zorgkosten ook dekken? Kies bij jereisverzekering dan voor het meeverzekeren van medische kosten.

Heb je een aanvullende zorgverzekering? Dan is extra bijverzekeren voor medische kosten opreis niet altijd nodig. Controleer goed wat jouw reis- en/of ziektekostenverzekering vergoedt enwat de maximale vergoedingen zijn. Zo weet je of je voldoende bent verzekerd! 

Risico 2: Spullen gestolen 

Bij een doorlopende reisverzekering ben je verzekerd voor diefstal op vakantie. Je kunt hiervooruiteraard ook een kortlopende reisverzekering afsluiten. Check thuis de voorwaarden, zoalseigen risico of voor welke landen de dekking geldt. Zijn er spullen van je gestolen, doe dan altijdaangifte van diefstal op het politiebureau. Het bewijs van aangifte moet je tonen aan je verzekeraar. 

Risico 3: Annuleren

Stel dat je door ziekte of een sterfgeval niet op vakantie kunt of je de vakantie vroegtijdig moetafbreken. Je kan ervoor kiezen dit risico te lopen. Maar wat als je je vakantie later wilt inhalen enje hebt daar niet voor gespaard? Met een annuleringsverzekering krijg je de reissom vergoed.Let op! Ook je reisverzekering is van belang als je op je vakantieadres de vakantie moetannuleren, bijvoorbeeld voor repatriëringskosten. Maar ook als je bijvoorbeeld bij een sterfgevalacuut terug naar huis wilt, kan het zijn dat de kosten van terugkeer hoog zijn. Deze kostenworden niet gedekt door de annuleringsverzekering, maar door de reisverzekering. Het kan per verzekeraar verschillen hoeveel zij vergoeden. 

Risico 4: Autopech 

Vaak bieden dealers bij een auto jonger dan drie jaar een mobiliteitsgarantie aan binnenEuropa. Hiermee ben je dus verzekerd bij pech onderweg. Is je auto ouder, maar heb je wel eenvolledige casco autoverzekering, dan kan het zijn dat hier een buitenlanddekking en dus een

dekking voor pechhulp bij zit. Soms geldt die dekking alleen in geval van ongevallen. Ook kanhet zijn dat het ontvangen van hulp bij pech onderweg is gedekt via je lidmaatschap bij eenpechhulpdienst. Mocht dit allemaal niet het geval zijn, dan kun je je auto ook nog apart verzekeren voor pechhulp, zodat je bij pech hulp onderweg een vervangende auto of repatriëring van je auto naar Nederland ontvangt.

Ga je, naast je zomervakantie, vaker per jaar op vakantie? Een doorlopende reisverzekering kan indat geval goedkoper zijn. Eventueel kan een adviseur voor je berekenen of jij hiermee geld kunt besparen. De Zelfstandige Adviseurs van Arnold van Hooft helpen u graag! Neem contact met ons op.