Starterslening: voor wie en hoe werkt het?

Een eerste huis kopen blijft u een leven lang bij. Komt u net wat geld tekort om die droom in vervulling te laten gaan? Dan kunt u in veel gemeenten terecht voor een starterslening. Dat is een aanvulling op uw hypotheek en zou jonge huizenkopers net dat laatste zetje kunnen geven om hun eerste stap te zetten in hun wooncarrière. Hoe werkt het precies? 

Met een starterslening kunt u tot ongeveer 20% van de koopsom extra bijlenen. Het exacte bedrag is afhankelijk van de gemeente waar u een woning koopt. De eerste drie jaar  betaalt u geen rente en aflossing over de lening, na die periode wel. Verdient u niet genoeg na die drie jaar om de lasten te dragen? Dan worden uw financiën opnieuw beoordeeld en betaalt u een maandlast die past bij uw inkomen.

Starterslening bestaat uit twee delen

Alleen de rente op nieuwe hypotheken die binnen 30 jaar minstens annuïtair worden afgelost, is aftrekbaar van het belastbare inkomen. Bovendien moet de hypotheek afgesloten zijn om de woning te kopen, te verbeteren of om onderhoud uit te voeren. Omdat er in de eerste drie jaar niet wordt afgelost op de starterslening, zou dat dus betekenen dat er voor die lening geen hypotheekrenteaftrek mogelijk is. Maar daar is iets op bedacht. De starterslening bestaat daarom sinds kort uit twee delen.

De starterslening en de combinatielening

Uit de combinatielening betaalt u de eerste drie jaar de rente en aflossing van de starterslening. U lost dus af, zonder dat het van uw rekening wordt afgeschreven. Daardoor houdt u de eerste drie jaar de extra financiële ruimte en blijft u recht houden op hypotheekrenteaftrek. De starters- en combinatielening worden daarna tegelijkertijd afgelost. De rente op de combinatieregeling is niet aftrekbaar, maar dat is een veel kleiner bedrag vergeleken met de starterslening

Boetevrij aflossen altijd mogelijk

De starters- en combinatielening zijn altijd volledig boetevrij af te lossen. Lost u extra af, dan betaalt u dus geen ‘boete’ voor de misgelopen rente.

Waar vraag ik een starterslening aan?

Startersleningen worden aangeboden door gemeenten. Op de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) kunt u bekijken of de lening ook in uw woonplaats wordt aangeboden. Als dat het geval is, kunt u de lening aanvragen via een aanvraagformulier bij uw gemeente. Het SVn behandelt daarna de aanvraag.

De voorwaarden voor deelname verschillen ook per gemeente. Sommige plaatsen kiezen bijvoorbeeld voor een maximale leeftijd van de deelnemers, geven alleen een starterslening voor nieuwbouwwoningen of begrenzen de maximale leensom. De starterslening wordt in meer dan de helft van de bijna 400 Nederlandse gemeenten aangeboden.

Let op. Vraag nooit zomaar de starterslening aan. Het is belangrijk om verantwoord te lenen. Wellicht zijn er ook andere financieringsmogelijkheden te bedenken die in uw geval gunstiger uitpakken. Overleg daarom eerst goed een adviseur van Arnold van Hooft voordat u stappen onderneemt.