Eerste huis kopen met studieschuld? Zo zit dat!

Wie na zijn afstuderen een studieschuld heeft, hoeft zich niet meteen zorgen te maken over de hypotheekmogelijkheden. Ook niet nu de studiefinanciering voortaan geen gift, maar een lening van de overheid is. Wat houdt het oude en het nieuwe stelsel voor studiefinanciering in? En welke invloed hebben de wijzigingen op het kopen van een eerste huis?

Het oude stelsel voor studiefinanciering

Vroeger ontvingen alle studenten maandelijks studiefinanciering. Dit bedrag hoefden zij niet terug te betalen als zij binnen de gestelde termijn afstudeerden. Het was als student daarbij mogelijk om tegen gunstige voorwaarden extra bij te lenen. Alleen studenten die zo’n extra lening afsloten of niet op tijd afstudeerden, hielden een studieschuld over aan hun opleiding.

Het huidige leenstelsel voor studenten

Met ingang van het collegejaar 2015 – 2016 heeft de overheid de studiefinanciering afgeschaft. Vanaf nu krijgen studenten alleen een lening als zij geld nodig hebben om bijvoorbeeld hun studie en studentenkamer te betalen. Het maximale bedrag in 2016 is € 862,50 per maand. Mocht deze lening niet voldoende zijn, dan kan de student € 165,33 per maand extra lenen. Dit aanvullende bedrag mag uitsluitend gebruikt worden voor het betalen van collegegeld. Collegegeldkrediet noemt de overheid dat.

Studenten studeren af met een studieschuld

Omdat studiefinanciering nu altijd een lening is, studeren veel meer mensen af met een studieschuld. Die schuld moet een student na zijn studie volledig af te lossen. Hoe dat werkt, staat beschreven op www.duo.nl. Ook de regels en voorwaarden voor de lening zijn op deze website terug te vinden.

Hypotheek in oude leenstelstel

Hoe werkt een huis kopen als iemand een studieschuld heeft? Hoeveel u maximaal zou kunnen lenen wordt bepaald op basis van het toetsinkomen. Net als anders banken werkt RegioBank met vaste percentages om te berekenen wat u aan woonlasten mag besteden. Hier valt ook de aflossing van schulden onder. Voor een schuld binnen het oude stelstel is dat rekenpercentage 0,75%. Het berekende bedrag wordt in mindering gebracht op uw toetsinkomen.

Dat betekent dat de Zelfstandig Adviseur bij een studieschuld van € 15.000 uitgaat van € 112,50 aan maandelijkse aflossing (0,0075 * € 15.000). Door de verlaging van het toetsinkomen met € 112,50 valt ook het maximale hypotheekbedrag lager uit. Is wat u maandelijks aan studieschuld aflost in werkelijkheid hoger, dan gaat dat hogere bedrag af van uw toetsinkomen. In dat geval wordt wat u maximaal kunt lenen verder verlaagd. Of dit bedrag uiteindelijk ook aansluit bij uw (financiële) wensen en doelstellingen kunt u met uw Zelfstandig Adviseur bespreken.

Hypotheek in nieuwe leenstelsel

Met het nieuwe leenstelsel is het rekenpercentage voor een hypotheek versoepeld. Dit is positief voor mensen met een studieschuld die een eerste huis willen kopen. Het rekenpercentage voor een hypotheek is bijgesteld tot 0,45%.

In dit geval rekent de Zelfstandig Adviseur bij een studieschuld van € 15.000 met een maandelijkse aflossing van € 67,50 (0,0045 * € 15.000) als vermindering op uw toetsinkomen. Hierbij geldt dat ook gekeken wordt naar wat u daadwerkelijk aflost. Is dat bedrag hoger, dan wordt uw toetsinkomen met dit hogere bedrag verminderd.

Wilt u een eerste huis kopen, maar weet u niet goed wat uw studieschuld voor uw hypotheek betekent? Neem voor hypotheekadvies op maat contact op met een adviseur van Arnold van Hooft.