Huis gekocht. Wanneer is het officieel uw bezit?

U bent eruit! U heeft uw nieuwe droomhuis gevonden! Maar tussen het ‘willen kopen’ en daadwerkelijk ‘bezitten’ van uw nieuwe huis zitten nog flink wat stappen. Welke stappen zijn dat? Wanneer is de koop definitief en wordt ú de eigenaar van die mooie droomwoning?

1. Bieden en akkoord

Er zijn verschillende manieren om te bieden op een huis. U, of een aankoopmakelaar wanneer u deze inschakelt, kan telefonisch een eerste bod doen. De makelaar van de verkoper reageert vervolgens met een tegenbod. Na vaak meerdere biedingen over en weer komt u samen tot een definitief eindbod. Bij een huis waar veel geïnteresseerden op afkomen, werkt het vaak anders. In dat geval is het mogelijk dat u door de verkopend makelaar wordt uitgenodigd direct een briefje met uw eindbod af te geven.De manier waarop de bieding op een huis verloopt, mondeling of schriftelijk, maakt op zich geen verschil voor de uitkomst van die bieding. Deze is bindend. Geeft u aan: ‘Voor € 215.000 zijn we akkoord’ en de verkopend makelaar stemt hiermee in, dan is de basis gelegd voor het opmaken van een koopovereenkomst.

2. De voorlopige koopovereenkomst

Het akkoord dat u mondeling of via een briefjesbieding heeft bereikt, wordt omgezet in een voorlopige koopovereenkomst. In deze overeenkomst worden de details van koop schriftelijk vastgelegd. De term ‘voorlopig’ heeft te maken met de bedenktijd en ontbindende voorwaarden. Controleer deze overeenkomst altijd goed.

Drie dagen bedenktijd

Na het tekenen van de voorlopige koopovereenkomst heeft u drie dagen bedenktijd. Gedurende die bedenktijd mag u de koop ontbinden zonder dat u daarvoor een logische reden hoeft te hebben. ‘Toch liever niet’, kan bijvoorbeeld al genoeg zijn. Tip: laat deze ontbinding altijd schriftelijk verlopen. Zo voorkomt u discussie achteraf. Het moment waarop u de overeenkomst ondertekent, is belangrijk. Ondertekent u op een maandag, dan loopt de bedenktijd tot en met donderdag 23.59 uur. Ondertekent u op vrijdag, dan eindigt de bedenktijd op dinsdag 23.59 uur.

Ontbindende voorwaarden

De koop van een huis kan ook worden ontbonden wanneer u voldoet aan één van de ‘ontbindende voorwaarden’ en u deze voorwaarden inroept. De ontbindende voorwaarden vormen onderdeel van de voorlopige koopovereenkomst. Een bekende voorwaarde is het (tijdig) in orde kunnen maken van de hypothecaire financiering. Een andere voorwaarde kan bijvoorbeeld zijn: het (onverwacht) aantreffen van asbest in een woning. Let op: wilt u de koop ontbinden maar zijn de drie dagen bedenktijd al verstreken en voldoet u niet aan één van de ontbindende voorwaarden, dan betaalt u in veel gevallen een ‘boete’ ter hoogte van 10% van de koopsom.

3. Passeren of overdracht bij de notaris

U heeft geboden op een huis, de koopovereenkomst is getekend en u heeft geen gebruik gemaakt van de ontbindende voorwaarden. Ook is uw hypotheek via RegioBank of een andere hypotheekverstrekker netjes in orde gemaakt. De laatste stap in het koopproces is dan: overdracht bij de notaris. De notaris neemt de koopovereenkomst door, voert meerdere kleine maar belangrijke notariële checks uit, vraagt diverse stukken op en maakt de hypotheekakte in orde. Dat laatste uiteraard alleen wanneer er sprake is van een hypothecaire financiering. Alle stukken passeren uiteindelijk de notaris, vandaar de term ‘passeren’. Heeft de notaris alle controles uitgevoerd en documenten in orde gemaakt, dan worden u en de verkoper uitgenodigd voor de overdracht. Hierbij geldt het principe van gelijk oversteken. U en / of uw hypotheekverstrekker zorgen ervoor dat het geld om het huis te kunnen kopen wordt overgemaakt. Omgekeerd ontvangt u het eigendomsbewijs van uw nieuwe huis en natuurlijk de sleutels van de woning. U bent daarmee officieel eigenaar geworden van uw nieuwe woning.