Hoera, het zijn weer kinderspaarweken!

RegioBank past de Kinderspaarweken aan

Dinsdag 13 oktober heeft het kabinet nieuwe, strengere maatregelen aangekondigd. Er is ons duidelijk gevraagd om niet te reizen als dit niet noodzakelijk is. En ook het contact met elkaar zo veel mogelijk te beperken. Daarom heeft RegioBank besloten om de Kinderspaarweken aan te passen. Want de gezondheid van u als klant en alle mensen in onze dorpen en steden, vinden wij het aller belangrijkst.

Sparen doen! Alleen even niet op kantoor

De Kinderspaarweken gaan door, maar voorlopig legen we geen spaarpotten op kantoor. Ook kan uw kind even geen cadeautje ophalen.

Wilt u met ons samenwerken?

En daarom vragen wij aan u als ouder of u met ons wil samenwerken. Zodat we er toch een leuke Kinderspaarweken voor uw kind van kunnen maken. Doet u mee?

Vijf stappen

  1. Download het spaarcertificaat.
  2. U bent de bank en neemt het spaargeld van uw kind in ontvangst.
  3. U schrijft het gespaarde bedrag op het spaarcertificaat, een officiële handtekening van u erbij en u overhandigt het certificaat aan uw kind voor het knappe spaarwerk.
  4. U maakt het geld over naar de RegioBank Spaarrekening van uw kind.
  5. Uw Zelfstandige Adviseurs van Arnold van Hooft controleert of het geld is overgemaakt op de RegioBank Spaarrekening van uw kind. Uiteraard is een cadeautje op kantoor uitzoeken belangrijk. Helaas kan dat nu even niet. Maar zodra de richtlijnen van de overheid het weer toelaten, wel.Dus houdt de Facebookpagina van Arnold van Hooft in de gaten. Wij informeren u zodra u en uw kind weer naar ons kantoor kunnen komen. En tegen inlevering van het spaarcertificaat, krijgt u kind dan alsnog van hem of haar die mooie beloning.

Bekijk de actievoorwaarden van de Kinderspaarweken van RegioBank.