Dit moet u weten over belastingvrij schenken

Wilt u uw spaargeld delen met uw kinderen of kleinkinderen? Dat mag in bepaalde gevallen belastingvrij. Zo kunt u ze financieel steunen, bijvoorbeeld bij het kopen van een eigen huis of om hoge studiekosten te betalen. Lees hoeveel u als (groot)ouder belastingvrij kan schenken.

Schenkbelasting, wat is het?

Geeft u geld, dan moet degene die de gift ontvangt daar soms belasting over betalen. Dit heet schenkbelasting. Hoeveel belasting de ontvanger moet betalen, is afhankelijk van uw relatie en de hoogte van het geschonken bedrag. Voor de schenking van ouder aan kind, geldt een ander belastingtarief dan wanneer u kleinkinderen of andere relaties financieel steunt.

Belastingvrij schenken aan uw kinderen

Als ouder mag u uw kinderen ieder jaar een bepaald bedrag belastingvrij schenken. In 2018 is dit € 5.363. Heeft u kinderen tussen de 18 en 40 jaar oud? Dan mag u deze schenking éénmalig verhogen tot maximaal € 25.731. Uw kinderen mogen dan zelf weten hoe zij de eenmalige schenking besteden.

Schenking voor een huis en dure studie

Is uw zoon of dochter tussen de 18 en 40 jaar, of is zijn of haar partner dat, dan mag u in bepaalde gevallen uw kinderen nog iets extra’s belastingvrij schenken.

  • Gaat uw kind een huis kopen of verbouwen, dan mag u eenmalig maximaal € 100.800 belastingvrij schenken. Deze gift mag u ook verdelen over een aantal jaren.
  • Volgt uw kind een dure studie of opleiding van minstens € 20.000 per jaar? Dan mag u eenmalig maximaal € 53.602 belastingvrij schenken.

Belastingvrij schenken aan kleinkinderen en overige relaties

Als grootouders mag u uw kleinkinderen elk jaar € 2.147 belastingvrij schenken. Dit valt onder de algemene vrijstellingen: iedereen mag zo’n gift ontvangen, familie of niet. U mag uw kleinkind ook eenmalig € 100.800 belastingvrij schenken voor het kopen, verbeteren of het onderhouden van een eigen huis. Uw kleinkind, of zijn of haar partner, moet dan wel tussen de 18 en 40 jaar zijn.

Aangifte schenkbelasting

Is uw schenking hoger dan de normale vrijstellingen? Dan betalen uw kinderen of kleinkinderen schenkbelasting over het bedrag dat boven de vrijstelling uitkomt.

Een rekenvoorbeeld

Klaartje ontvangt van haar ouders een gift van € 7.000.

  • Klaartje mag gebruik maken van de algemene vrijstelling van € 5.363. Over dit bedrag betaalt ze geen belasting.
  • Over het restant van € 7.000 – € 5.363 = € 1.637 betaalt Klaartje 10% schenkbelasting: € 163,70.
  • Uiteindelijk ontvangt Klaartje in totaal: € 7000 – € 163,7 = € 6836,30.

Voor de bijzondere belastingvrijstellingen gelden specifieke voorwaarden. Onze adviseurs denken graag met u mee en adviseert over de mogelijkheden voor een schenking.

Meer informatie over schenken en schenkbelasting vindt u op de website van de Belastingdienst.