Belastingvrij schenken 2016: hoe werkt het?

Stel, u heeft de afgelopen jaren een mooie spaarpot opgebouwd. Voldoende om prettig van te leven en ook nog wat over te houden. Mogelijk heeft u al eens nagedacht over een schenking. Bijvoorbeeld om de kinderen te helpen bij de aankoop van een eigen huis. U kunt dan, onder voorwaarden, een bedrag belastingvrij schenken.

Schenkbelasting, hoe zit dat?

Wanneer u een schenking doet, betaalt de ontvanger daarover schenkbelasting. Hoeveel belasting er betaald moet worden, is afhankelijk van uw relatie en de hoogte van het geschonken bedrag. Zo geldt voor een schenking van ouder naar kind een ander tarief dan wanneer u een neef of goede vriend financieel steunt. Wel geldt dat u ieder jaar een relatief klein bedrag belastingvrij kunt schenken.

Belastingvrij schenken: de algemene vrijstellingen

Allereerst, belastingvrij schenken. De Belastingdienst hanteert verschillende vrijstellingen. U kunt ieder jaar een vast bedrag schenken, waarover geen schenkbelasting betaald hoeft te worden. In 2016 zijn deze vrijstellingen als volgt:

  • Voor een schenking van ouder op kind geldt een algemene vrijstelling van € 5.304.
  • Voor overige relaties, bijvoorbeeld kleinkinderen of andere familieleden, geldt een algemene vrijstelling van € 2.122.

Over iedere euro die u extra schenkt, moet de ontvanger wel schenkbelasting betalen.

Belastingvrije schenking aan de kinderen

Heeft u kinderen tussen 18 en 40 jaar oud? Dan geldt naast de algemene vrijstelling, ook een eenmalig verhoogde vrijstelling. Hier kunnen kinderen één keer in hun leven gebruik van maken.

  • Een kind kan eenmalig € 25.449 belastingvrij van de ouders ontvangen. Dit is (in dat desbetreffende jaar) in plaats van de algemene vrijstelling van € 5.304.
  • De eenmalige vrijstelling kan verhoogd worden met € 27.565 wanneer dat geld gebruikt wordt voor de aankoop of verbouwing van een woning of voor een studie of beroepsopleiding. Hier gelden aanvullende voorwaarden voor.

In totaal kan er, onder voorwaarden, van ouder op kind € 25.449 + € 27.565 = € 53.014 belastingvrij geschonken worden. Uw adviseur kan u meer vertellen over de voorwaarden en mogelijkheden in uw situatie. Goed om te weten: is uw kind 40 jaar of ouder, maar is zijn of haar partner jonger dan 40 jaar? Ook dan kan onder voorwaarden van deze eenmalige vrijstelling gebruik gemaakt worden.

Schenkbelasting voor kinderen

Wilt u een bedrag schenken dat boven de vrijstelling(en) uitkomt? Dan betaalt uw kind over het meerdere schenkbelasting. Hiervoor gelden twee tarieven:

  • Kinderen betalen 10% schenkbelasting over schenkingen tot € 121.903.
  • Voor iedere euro gelijk aan of daarboven betalen zij 20% schenkbelasting.

Een rekenvoorbeeld

Joris ontvangt van zijn ouders een gift van € 10.000 en maakt gebruik van de algemene schenkvrijstelling van € 5.304.

  • Joris kan gebruik maken van de algemene vrijstelling à € 5.304. Over dit bedrag betaalt hij geen belasting.
  • Over het restant van € 10.000 – € 5.304 = € 4.696 betaalt Joris 10% schenkbelasting ofwel € 469.

Schenken aan de kleinkinderen

Voor een schenking aan de kleinkinderen gelden andere tarieven dan voor de kinderen. Voor kleinkinderen geldt enkel de algemene vrijstelling van € 2.122 in 2016. Voor iedere euro daarboven betaalt uw kleinzoon of –dochter schenkbelasting:

  • Tot € 121.903 bedraagt de schenkbelasting 18%.
  • Voor iedere euro gelijk aan of boven € 121.903 bedraagt de schenkbelasting 36%.

Bent u benieuwd wat de mogelijkheden zijn voor een schenking? Arnold van Hooft geeft u graag een passend advies en denkt met u mee. Neem contact op voor een afspraak.