Arnold van Hooft blijft voor u klaar staan!

Beste klant,

Net als u houden wij de ontwikkelingen rondom COVID-19 (het coronavirus) nauwlettend in de gaten. Ons kantoor ondervindt op dit moment nog geen hinder van de maatregelen die zijn genomen door de instanties. We werken onder deze omstandigheden normaal door. Uiteraard nemen we daarbij wel alle veiligheidsvoorschriften in acht zoals die landelijk worden nagevolgd. Wij willen de risico’s voor onze medewerkers en u als klant graag zoveel mogelijk beperken. Daarom vragen we u om alleen voor hoogst noodzakelijke zaken ons kantoor te bezoeken.

Wij zijn per e-mail en telefoon: 0418 63 30 20, goed bereikbaar tijdens onze openingstijden. Zo blijven we voor u klaar staan, zij het dan even in een iets andere situatie. En wat we aan het begin van dit jaar hebben gezegd, herhalen we graag nóg maar eens: een gezond 2020 gewenst!

Met vriendelijke groet,
Het team van Arnold van Hooft