Is later bij u goed geregeld?

En wéér haalde het bericht pas alle landelijke media: Nederlanders zijn veel te laks met hun financiële planning en pensioen. U ook? Later lijkt nog heel ver weg. Maar u wilt straks wel het leven blijven leiden dat u nú heeft. Daarom is het verstandig u er op tijd in te verdiepen.