Samenwonen? Regel dit eerst!

Maak een budgetplan

Het is altijd handig om zicht te hebben op inkomsten en uitgaven. Zeker als u gaat samenwonen, waardoor u gezamenlijke inkomsten en uitgaven krijgt. Start daarbij met de kosten die in principe iedere maand hetzelfde blijven. Bijvoorbeeld de huur of hypotheeklasten. Andere relatief grote vaste kostenposten zijn de premies voor de zorgverzekeringen en kosten voor gas en elektra. Vergeet ook de meer standaardkosten voor internet, telefoonabonnement en de dagelijkse boodschappen niet.

Voeg vervolgens kosten toe die kunnen variëren, waaronder het kopen van kleding en uitgaven voor etentjes. Aan de hand van de gezamenlijke kosten kunt u inschatten wat de eventuele ruimte is om maandelijks een spaarbedrag opzij te zetten.

Leg zaken vast

Als u voor het eerst gaat samenwonen, lijkt het soms wat formeel om meteen zaken vast te leggen. Toch is het verstandig. Zo kunt u een overzicht maken van de spullen en daarbij aangeven van wie ze oorspronkelijk zijn. Dan is dit in ieder geval vooraf duidelijk. Wilt u dit juridisch vastleggen, dan is dit mogelijk via de notaris. Daarnaast kunt u kiezen voor een samenlevingsvorm als een samenlevingscontract of huwelijk.

Open een gezamenlijke rekening

Wie wat betaalt is eenvoudig bij te houden met een gezamenlijke rekening. U kun afspreken om beiden en maandelijks bedrag naar deze rekening over te maken. De hoogte van dit bedrag is te bepalen aan de hand van het eerder gemaakte budgetplan. Naast een betaalrekening is gezamenlijk sparen ook een idee. U kunt dan beiden het saldo checken en volgen of de spaardoelen al in zicht zijn.

Check de pensioenregelingen

Samen met een pensioenadviseur kunt u onderzoeken of het gewenst en zinvol is om de pensioenregeling aan te passen. Bijvoorbeeld op het gebied van een partnerpensioen. Daarbij wordt na overlijden pensioen uitgekeerd aan de partner.

Zeg dubbele verzekeringen op

Controleer of jullie verzekeringen hebben die elkaar overlappen. Een voorbeeld hiervan is de inboedelverzekering. Bij een gezamenlijk huishouden zijn twee inboedelverzekeringen overbodig. Geef de gewijzigde situatie wel door aan de verzekeraar of adviseur. Deze kan de mogelijke gevolgen beoordelen. Als u bijvoorbeeld één inboedelverzekering opzegt, is de kans groot dat de dekking van de andere niet toereikend is. Deze was op het moment van afsluiten immers afgestemd op de spullen van één persoon.

Controleer het fiscaal partnerschap

Fiscaal partner bent u voor de belastingdienst onder andere na trouwen of inschrijving als geregistreerd partner. Dit heeft fiscale gevolgen. Zo is het mogelijk om aftrekposten onderling te verdelen. Daarnaast kunnen fiscaal partners naar eigen inzicht bezittingen in box 3 verdelen. Op de website van de Belastingdienst leest u meer hierover.

Breng de gevolgen van onverwacht overlijden in kaart

Wonen jullie samen maar is er verder niets officieel vastgelegd. Dan zijn jullie niet automatisch erfgenamen van elkaar. Na overlijden worden bezittingen dan ook niet vanzelf nagelaten aan degene met wie u heeft samengewoond. Familieleden uit de eerste lijn zijn in dat geval de eerste erfgenamen. Het opstellen van een testament kan uitkomst bieden. Daarnaast bestaat na overlijden het risico op een terugval in inkomen. Uw Zelfstandig Adviseur van Arnold van Hooft kan de gevolgen in kaart brengen en u adviseren over het zo veel mogelijk beperken van de risico’s.