Hulp bij het kopen van een huis

U heeft uw droomhuis op het oog. Maar het is nét iets te duur. U heeft te weinig eigen geld of te weinig inkomen voor de hypotheek. Soms is er toch een oplossing: hulp van familie of vrienden bijvoorbeeld.

Hulp van familie

Uw familie mag helpen om uw huis te financieren. Dit kunnen ze doen door:

 • Geld te schenken (belastingvrij)
 • Een lening met u aan te gaan
 • Hoofdelijk aansprakelijk te worden

Belastingvrije schenking

Bent u of uw partner tussen de 18 en 40 jaar? Dan mogen uw ouders (onder voorwaarden) belastingvrij één keer een bedrag van € 25.322 (2015) schenken. Willen uw ouders u helpen met het kopen van een huis? Dan mogen ze belastingvrij schenken tot een bedrag van € 52.752 (2015). Het maakt niet uit waar u het eerste deel, € 25.322, voor gebruikt. Het andere deel moet u gebruiken voor:

 • Kosten aan uw eigen woning zoals de aankoop van het huis, een verbouwing of de aflossing van uw hypotheek
 • Als u restschulden wilt aflossen
 • Een studie

Maken uw ouders geen gebruik van deze vrijstellingen? Dan mogen ze u elk jaar € 5.277 (2015) belastingvrij schenken. Andere mensen mogen u tot € 2.111 belastingvrij schenken.

Een onderhandse lening aangaan voor uw huis

U kunt ook buiten de bank een lening afsluiten voor het onderhoud van uw huis, een huis kopen of voor een verbouwing. Bijvoorbeeld bij uw ouders of vrienden. Dat doet u dan tegen een marktconform rentepercentage dat u met elkaar afspreekt. De rente die u betaalt, kunt u onder voorwaarden aftrekken van uw belastbaar inkomen in box 1. Houd verder rekening met:

 • Als u geld leent bij familie of vrienden, doet u dat op zakelijke voorwaarden. Dit geldt voor alle voorwaarden. Een voorbeeld hiervan is de rente die u betaalt.
 • Leent u ook nog een bedrag bij de bank? Dan houdt die bank rekening met de lening die u al heeft. Zo leent u nooit te veel.
 • Maak goede afspraken. En leg deze goed vast. Het liefst bij een notaris. Want het laatste wat u wilt, is een misverstand of zelfs ruzie.

Hoofdelijk aansprakelijkheid

Uw ouders kunnen soms hoofdelijk medeschuldenaar worden. Dit wordt wel eens gedaan als u nog niet genoeg inkomen heeft. In dat geval is het een voorwaarde dat uw inkomen normaal gesproken en op termijn wél voldoende is om de hypotheek te dragen. Wat houdt ‘hoofdelijk medeschuldenaar’ in deze situatie in het kort in?

 • De hypotheek wordt door u als kind gebruikt.
 • Uw ouders zijn geen borg of achtervang.
 • Uw ouders kunnen door ons altijd worden aangesproken om de maandlast te betalen.
 • Uw ouders kunnen door ons altijd worden aangesproken om de hele schuld waarvoor zij medeschuldenaar zijn te betalen.
 • Bij het berekenen van uw hypotheek worden de inkomensgegevens van uw ouders meegewogen.
 • Het inkomen van uw ouders moet hoog genoeg zijn om hun eigen lasten en uw hypotheek samen te kunnen betalen.
 • De gegevens van uw ouders worden ook getoetst bij het Bureau Krediet Registratie (BKR).

Is het antwoord op deze vragen voor u interessant?

 • Kunnen mijn ouders me financieel helpen als ik een huis wil kopen?
 • Kan ik geld lenen bij mijn familie voor de aankoop van een huis?

Neem dan contact op met Arnold van Hooft.

(Bron: RegioBank)