Precontractuele informatie

Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Bij het geven van adviezen staat uw belang altijd centraal. Als lid van Adfiz onderschrijven wij de Integriteitscode waarin wij verklaren dat u kunt vertrouwen op onze Code van Integriteit en de Code Onafhankelijk Advies waarin wij aangeven dat wij ons in onze advisering altijd zullen laten leiden door uw belang en dat wij volledig vrij zijn in onze advisering.

Daarnaast informeren we u over de aard en reikwijdte van onze dienstverlening, waarin u als klant centraal staat en de wijze waarop onze beloning is geregeld.

Bekijk onze precontractuele informatie documenten.

Hoe worden onze medewerkers beloond?

Onze medewerkers worden beloond op basis van een vast, marktconform salaris. Wij sturen onze medewerkers aan op integer, zorgvuldig en klantgericht handelen waarbij de focus ligt op de belangen van de consument en onze onderneming op lange termijn. Artikel 1:120 lid 2 van de WFT is op onze onderneming niet van toepassing.